Zpět

Co nabízíme

 • podpora rozvoje tělesné zdatnosti - pohybové aktivity s využitím školní zahrady
 • výuka v novém altánu
 • příprava na bezproblémovvý vstup do ZŠ, eliminace školního neúspěchu
 • spolupráce se ZŠ, střední pedagogickou školou a VOŠ v Mostě 
 • individuální přístup a respektování osobnosti dítěte, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
 • logopedická a grafomotorická prevence
 • rozvoj tvořivosti dětí, hrátky s keramickou hlínou v polytechnické učebně
 • zážitkové seznamování s řemesly a tradicemi Krušných hor
 • rozvoj matematických představ, počítačové gramotnosti
 • využití počítačové jednotky KidSmart s výukovými programy
 • přírodovědné bádání, pozorování a experimenty, zahradničení ve školním skleníku 
 • rozvoj hudební a taneční gramotnosti, hra na drumbeny
 • fotbalové hrátky a míčové hry ve spolupráci se sportovními kluby
 • spolupráce s pedagogickými odborníky - besedy s rodiči, odborné poradenství 
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem
 • spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR
 • partnerská spolupráce s rodiči, poradenskská péče pro děti a rodiče 
 • projektové učení - netradiční dny a týdny v MŠ
 • pravidelné výlety do přírody 
 • návštěva Divadla Rozmanitostí, koncertů, knihovny, kina, planetária

Vánoční nadílka na třídách

Ve středu 14.12. dopoledne si uděláme na všech třídách vánoční posezení. Budeme vyrábět, zazpíváme si koledy a nakonec nás čeká rozbalování dárečků, které nám Ježíšek nechá pod stromečkem. 

Více informací

Pohádka "Jak se čerti báli"

Představení nám zahrálo Docela velké divadlo.

Více informací

Vánoční těšení ve třídě Míčků

Děkujeme za účast přítomným rodičům. Na děti a rodiče po krátkém představení čekalo tvoření - malování vánočních stromečků a betlémů.

Více informací