Zpět

Co nabízíme

 • podpora rozvoje tělesné zdatnosti - pohybové aktivity s využitím školní zahrady
 • výuka v novém altánu
 • příprava na bezproblémovvý vstup do ZŠ, eliminace školního neúspěchu
 • spolupráce se ZŠ, střední pedagogickou školou a VOŠ v Mostě 
 • individuální přístup a respektování osobnosti dítěte, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
 • logopedická a grafomotorická prevence
 • rozvoj tvořivosti dětí, hrátky s keramickou hlínou v polytechnické učebně
 • zážitkové seznamování s řemesly a tradicemi Krušných hor
 • rozvoj matematických představ, počítačové gramotnosti
 • využití počítačové jednotky KidSmart s výukovými programy
 • přírodovědné bádání, pozorování a experimenty, zahradničení ve školním skleníku 
 • rozvoj hudební a taneční gramotnosti, hra na drumbeny
 • fotbalové hrátky a míčové hry ve spolupráci se sportovními kluby
 • spolupráce s pedagogickými odborníky - besedy s rodiči, odborné poradenství 
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem
 • spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR
 • partnerská spolupráce s rodiči, poradenskská péče pro děti a rodiče 
 • projektové učení - netradiční dny a týdny v MŠ
 • pravidelné výlety do přírody 
 • návštěva Divadla Rozmanitostí, koncertů, knihovny, kina, planetária

Studentky SPgŠ nám zahrály pohádku

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Mikulášská nadílka

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Barevný týden

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací