Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 Výsledky zápisu budou zveřejněny 31.5.2023 v 8:00 na tomto… více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ (úplata za předškolní vzdělávání)

Platby za dítě v mateřské škole od 1.9.2022
pouze bankovním převodem, posílejte stravné a úplatu zvlášť.

!!! Od 1.9.2023 posílejte úplatu i zálohu na stravné dohromady - VS ze stravného.

Číslo bankovního účtu: 78-7004340207/0100 

Platby od 1.9.2022:

Variabilní symbol: uvádějte variabilní symboly, které Vám byly přiděleny - stravné a úplata různé variabilní symboly
Zadat jméno dítěte (do zprávy pro příjemce)
Platba pro jesle: úplata 1200,-  Kč + záloha na stravné 900,- Kč 
Platba pro MŠ: úplata 550,-  Kč + záloha na stravné 900,- Kč 

Platba pro MŠ od 1.9.2023: úplata 600,-  Kč + záloha na stravné 900,- Kč 
Předškoláci pro školní rok 2023/2024: pouze záloha na stravné ve výši 900,- Kč, (pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 + 7leté)
7leté pro školní rok 2023/2024: pouze záloha na stravné ve výši 950,- Kč, (pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017)

Úplata:

 

školní rok 2022/2023

školní rok 2023/2024 

JESLE 1.200,- Kč 1.200,- Kč 
550,- Kč 600,- Kč 

Stravné (záloha na stravné):

 

školní rok 2022/2023

školní rok 2023/2024

Měsíčně:  900,- Kč,
pro 7leté 950,- Kč
900,- Kč,
pro 7leté 950,- Kč
Přesnídávka 11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč) 11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč)
Oběd 24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč) 24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč)
Odpolední svačina 10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč) 10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč)
Celý den 45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč) 45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč)

Vyúčtování stravného bude vždy po ukončení školní roku tj. k 31.8. Přeplatky budou vráceny bankovním převodem následující měsíc.


Poděkování rodičům za Koncert pro stromy

Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za pomoc při přípravě akce, účast a prožití krásných chvil společného odpoledne. Zvláštní poděkování patří p. Chrtkovi ze třídy Šikulek, který nám pomohl vykopa…

Více informací

Společný výlet všech tříd do železničního muzea v Zubrnicích

Spoustu zážitků si děti přivezly ze závěrečného výletu. Děti viděly domácí zvířátka, železniční muzeum  a historickou vesničku, kde jsme navštívili školu.

Více informací

Liška Bystrouška

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací