Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 Výsledky zápisu budou zveřejněny 31.5.2023 v 8:00 na tomto… více informací
Zavřít
Zpět

O nás

Mateřská škola Albrechtická 414 poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 7 let, výjimečně od 2 let. Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd. 
Celková kapacita školy činí 81 dětí.
 
Mateřská škola se nachází v areálu bývalé 16. Základní školy, dnes Středisko volného času v Mostě.
 
Mateřská škola Albrechtická 414 disponuje velk ými prostory, kde se mimo tříd nachází i několik speciálně zaměřených učeben (polytechna, přírodověda). Předností mateřské školy je prostorná zahrada, která je využívána nejen pro pobyt venku a pro pohybové aktivity, ale i k akcím pro rodiče a veřejnost. Na zahradě je instalováno mnoho herních prvků, které jsou využívány k celkovému pohybovému a rozumovému rozvoji dětí.
 
Smyslem naší práce je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Během výchovně vzdělávacího procesu vycházíme z individuálních potřeb dětí.  Věnujeme péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem od dvou let, dětem nadaným i dětem ohroženým možným školním neúspěchem.

 NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

       "Co vyprávěly staré stromy"

Celoroční projekty:

Grafomotorika

 • Projekt ,,Čáry, máry vlnovky a na záda aktovky"  děti hravou formou nacvičují správný úchop tužky a uvolněný pohyb paže, který je důležitý pro bezproblémový vstup do 1.třídy.

 Polytechnika
 • Děti mají možnost vzdělávání v multifunkční polytechnické dílně. Praktickými zkušenostmi se seznamují s řemesly. 

Logopedie
 • Projekt ,, S neposedným jazýčkem putujeme za sluníčkem" nás jazýček bude provázet cestou necestou, která je zaměřená na správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání a spolupráci s rodinou.

Mravní výchova a předčtenářská gramotnoct

 • Projekt  ,,Dědečku, vyprávěj"  skrze knihu od Ladislava Špačka se děti seznamují s pravidly slušného chování.

Projektové dny:

 • „Drakiáda“
 • „Halloween“
 • „Karneval“
 • „Zimní olympiáda“ 
 • ,,Po stopách zvířátek“
 • ,,Den vody"
 • „Čarodějnický rej“
 • ,,Barevný týden"
 • ,,Den s maminkou"

Divadla:

 • Sváťovo Dividlo – „O Koblížkovi“
 • Divadlo Rozmanitostí – „Jak se čerti báli“
 • Divadlo Letadlo – Zima – „V korunách stromů“
 • Sváťovo Dividlo – „O pejskovi a kočičce“
 • Divadlo Rozmanitostí – „Pohádky k narozeninám“
 • Divadlo Ve Tři - ,,O zlaté rybce"
 • Sférické kino

Akce: 

 • Spolupráce s rodiči „Dýňobraní“
 • „Rodiče vítáni“
 • Spolupráce s rodiči - sběr papíru ,,Zachraňme stromy“
 • Spolupráce s rodiči „Mámo, táto, vyrob si draka“
 • Vánoční focení dětí v MŠ
 • Mikulášská nadílka ve spolupráci s pedagogickou školou
 • Zdobení stromečku
 • Vánoční besídka a posezení s rodiči
 • Vánoční besídka a dílna s rodiči
 • Sbírka pro psí útulek
 • Návštěva předškoláků v ZŠ
 • Individuální třídní schůzky
 • Vyšetření zraku
 • Spolupráce s rodiči – výroba krmítek pro ptáčky
 • Návštěva městské knihovny
 • Velikonoční dílna s rodiči
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Návštěva planetária
 • Spolupráce s městskou policií - preventivní programy
 • Zdobení břízek na náměstí
 • Den otevřených dveří
 • Oslava „Dne dětí“
 • Rozloučení s předškoláky
 • Minitechnohraní
 • Výlety do okolí
 • Celodenní výlety
 • Pohybové aktivity - Fotbal
 • Bruslení

Spolupráce s rodiči je vždy korigována dle aktuálních epidemiologických opatření MZČR, KHS.


Galerie


Poděkování rodičům za Koncert pro stromy

Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za pomoc při přípravě akce, účast a prožití krásných chvil společného odpoledne. Zvláštní poděkování patří p. Chrtkovi ze třídy Šikulek, který nám pomohl vykopa…

Více informací

Společný výlet všech tříd do železničního muzea v Zubrnicích

Spoustu zážitků si děti přivezly ze závěrečného výletu. Děti viděly domácí zvířátka, železniční muzeum  a historickou vesničku, kde jsme navštívili školu.

Více informací

Liška Bystrouška

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací