Zpět

O nás

Mateřská škola Albrechtická 414 poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 7 let, výjimečně od 2 let. Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd. 
Celková kapacita školy činí 81 dětí.
 
Mateřská škola se nachází v areálu bývalé 16. Základní školy, dnes Středisko volného času v Mostě.
 
Mateřská škola Albrechtická 414 disponuje velk ými prostory, kde se mimo tříd nachází i několik speciálně zaměřených učeben (polytechna, přírodověda). Předností mateřské školy je prostorná zahrada, která je využívána nejen pro pobyt venku a pro pohybové aktivity, ale i k akcím pro rodiče a veřejnost. Na zahradě je instalováno mnoho herních prvků, které jsou využívány k celkovému pohybovému a rozumovému rozvoji dětí.
 
Smyslem naší práce je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Během výchovně vzdělávacího procesu vycházíme z individuálních potřeb dětí.  Věnujeme péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem od dvou let, dětem nadaným i dětem ohroženým možným školním neúspěchem.

 NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

       "Co vyprávěly staré stromy"

Celoroční projekty:

Grafomotorika

 • Projekt ,,Čáry, máry vlnovky a na záda aktovky"  děti hravou formou nacvičují správný úchop tužky a uvolněný pohyb paže, který je důležitý pro bezproblémový vstup do 1.třídy.

 Polytechnika
 • Děti mají možnost vzdělávání v multifunkční polytechnické dílně. Praktickými zkušenostmi se seznamují s řemesly. 

Logopedie
 • Projekt ,, S neposedným jazýčkem putujeme za sluníčkem" nás jazýček bude provázet cestou necestou, která je zaměřená na správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání a spolupráci s rodinou.

Mravní výchova a předčtenářská gramotnoct

 • Projekt  ,,Dědečku, vyprávěj"  skrze knihu od Ladislava Špačka se děti seznamují s pravidly slušného chování.

Projektové dny:

 • „Drakiáda“
 • „Halloween“
 • „Karneval“
 • „Zimní olympiáda“ 
 • ,,Po stopách zvířátek“
 • ,,Den vody"
 • „Pálení čarodějnic“
 • ,,Barevný týden"
 • ,,Den s maminkou"

Divadla:

 • Sváťovo Dividlo – „O Koblížkovi“
 • Divadlo Rozmanitostí – „Jak se čerti báli“
 • Divadlo Letadlo – Zima – „V korunách stromů“
 • Sváťovo Dividlo – „O pejskovi a kočičce“
 • Divadlo Rozmanitostí – „Pohádky k narozeninám“

Akce: 

 • Spolupráce s rodiči „Dýňobraní“
 • „Rodiče vítáni“
 • Spolupráce s rodiči - sběr papíru ,,Zachraňme stromy“
 • Spolupráce s rodiči „Mámo, táto, vyrob si draka“
 • Vánoční focení dětí v MŠ
 • Mikulášská nadílka ve spolupráci s pedagogickou školou
 • Zdobení stromečku
 • Vánoční besídka a posezení s rodiči
 • Sbírka pro psí útulek dle aktuální situace
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční besídka a dílna s rodiči
 • Sbírka pro psí útulek dle aktuální situace
 • Návštěva předškoláků v ZŠ
 • Individuální třídní schůzky
 • Vyšetření zraku
 • Spolupráce s rodiči – výroba krmítek pro ptáčky
 • Návštěva městské knihovny
 • Velikonoční dílna s rodiči
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Návštěva planetária
 • Spolupráce s městskou policií - preventivní program
 • Zdobení břízek na náměstí
 • Den otevřených dveří
 • Oslava „Dne dětí“
 • Rozloučení s předškoláky
 • Minitechnohraní
 • Výlety do okolí
 • Celodenní výlety
 • Pohybové aktivity - Fotbal
 • Bruslení

Spolupráce s rodiči je vždy korigována dle aktuálních epidemiologických opatření MZČR, KHS.


Galerie


Vánoční nadílka na třídách

Ve středu 14.12. dopoledne si uděláme na všech třídách vánoční posezení. Budeme vyrábět, zazpíváme si koledy a nakonec nás čeká rozbalování dárečků, které nám Ježíšek nechá pod stromečkem. 

Více informací

Pohádka "Jak se čerti báli"

Představení nám zahrálo Docela velké divadlo.

Více informací

Vánoční těšení ve třídě Míčků

Děkujeme za účast přítomným rodičům. Na děti a rodiče po krátkém představení čekalo tvoření - malování vánočních stromečků a betlémů.

Více informací