Zápis do mateřské školy Albrechtická 414 proběhne ve dnech 6.5. - 7.5.2024 v náhradních prostorách S… více informací
Zavřít
Zpět

O nás

Mateřská škola Albrechtická 414 poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 7 let, výjimečně od 2 let. Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd. 
Celková kapacita školy činí 81 dětí.
 
Mateřská škola se nachází v areálu bývalé 16. Základní školy, dnes Středisko volného času v Mostě.
 
Mateřská škola Albrechtická 414 disponuje velkými prostory, kde se mimo tříd nachází i několik speciálně zaměřených učeben (polytechna, přírodověda). Předností mateřské školy je prostorná zahrada, která je využívána nejen pro pobyt venku a pro pohybové aktivity, ale i k akcím pro rodiče a veřejnost. Na zahradě je instalováno mnoho herních prvků, které jsou využívány k celkovému pohybovému a rozumovému rozvoji dětí.
 
Smyslem naší práce je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Během výchovně vzdělávacího procesu vycházíme z individuálních potřeb dětí.  Věnujeme péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem od dvou let, dětem nadaným i dětem ohroženým možným školním neúspěchem.

 NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

       "Co vyprávěly staré stromy"

Celoroční projekty:

Grafomotorika

 • Projekt ,,Čáry, máry vlnovky a na záda aktovky"  děti hravou formou nacvičují správný úchop tužky a uvolněný pohyb paže, který je důležitý pro bezproblémový vstup do 1.třídy.

 Polytechnika
 • Děti mají možnost vzdělávání v multifunkční polytechnické dílně. Praktickými zkušenostmi se seznamují s řemesly. 

Logopedie
 • Projekt ,, S neposedným jazýčkem putujeme za sluníčkem" nás jazýček bude provázet cestou necestou, která je zaměřená na správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání a spolupráci s rodinou.

Mravní výchova a předčtenářská gramotnost

 • Projekt  ,,Dědečku, vyprávěj"  skrze knihu od Ladislava Špačka se děti seznamují s pravidly slušného chování.

Projektové dny:

 • „Domečky pro ježky“
 • „Halloween“
 • ,,Lampionový průvod"
 • „Tři králové“
 • ,,Rej masek"
 • „Cesta za velikonočním zajíčkem“ 
 • ,,Cvičí celá školka“
 • ,,Světový den vody"
 • „Pálení čarodějnic“
 • ,,Barevný týden"

Divadla:

 • Docela velké divadlo – „Za brankou je drak“
 • Docela velké divadlo – „O Mikulášovi“
 • Docela velké divadlo – ,,Uplakánek"
 • Divadlo Rozmanitostí 
 • Sférické kino

Akce: 

 • Spolupráce s rodiči „Sběr kaštanů a žaludů“
 • „Rodiče vítáni“
 • Spolupráce s rodiči ,,Krmíme ptáčky"
 • Spolupráce s rodiči „Ježíškova schránka“
 • Spolupráce s rodiči ,,Tvoření s maminkou"
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční focení dětí v MŠ
 • Návštěva adventních trhů
 • Rozsvěcení stromečku a zpívání na schodech
 • Mini ZOO v SVČ
 • Návštěva předškoláků v ZŠ
 • Individuální třídní schůzky
 • Vyšetření zraku
 • Návštěva městské knihovny
 • Velikonoční dílna s rodiči
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Návštěva planetária
 • Spolupráce s městskou policií - preventivní programy
 • Setkání s povoláním 
 • Zdobení břízek na náměstí
 • Den otevřených dveří
 • Jarní fotografování na zahradě MŠ
 • Oslava „Dne dětí“
 • Rozloučení s předškoláky - zamykání školky
 • Minitechnohraní
 • Výlety do okolí a za sněhem
 • Celodenní výlety
 • Pohybové aktivity - Fotbal
 • Bruslení

Spolupráce s rodiči je vždy korigována dle aktuálních epidemiologických opatření MZČR, KHS.


Galerie


Návštěva velikonočních trhů

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Cesta za velikonočním zajíčkem

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Březen u Zajíčků

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací