VÝSLEDKY ZÁPISU - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDE ZVEŘEJNĚN VE ČTVRTEK 30.5.2024. DALŠÍ INFORMACE ZDE. O… více informací
Zavřít
Zpět

O nás

Mateřská škola Albrechtická 414 poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 7 let, výjimečně od 2 let. Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd. 
Celková kapacita školy činí 75 dětí.
 
Mateřská škola se nachází v areálu bývalé 16. Základní školy, dnes Středisko volného času v Mostě ( vchod do MŠ z ulice Rybalkova).
 
V současné době prochází objekt MŠ významnou rekonstrukcí, děti jsou v náhradních prostorech SVČ Most a provděpodobně od 1.9.2024 se vrátí do nově zrekonstruovaných prostor.
Mateřská škola Albrechtická 414 disponuje velkými prostory, kde se mimo tříd nachází i několik speciálně zaměřených učeben (polytechna, přírodověda). Předností mateřské školy je prostorná zahrada, která je využívána nejen pro pobyt venku a pro pohybové aktivity, ale i k akcím pro rodiče a veřejnost. Na zahradě je instalováno mnoho herních prvků, které jsou využívány k celkovému pohybovému a rozumovému rozvoji dětí.
 
Smyslem naší práce je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Během výchovně vzdělávacího procesu vycházíme z individuálních potřeb dětí.  Věnujeme péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem od dvou let, dětem nadaným i dětem ohroženým možným školním neúspěchem.

 NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

       "Co vyprávěly staré stromy"

Celoroční projekty:

Grafomotorika

 • Projekt ,,Čáry, máry vlnovky a na záda aktovky"  děti hravou formou nacvičují správný úchop tužky a uvolněný pohyb paže, který je důležitý pro bezproblémový vstup do 1.třídy.

 Polytechnika
 • Děti mají možnost vzdělávání v multifunkční polytechnické dílně. Praktickými zkušenostmi se seznamují s řemesly. 

Logopedie
 • Projekt ,, S neposedným jazýčkem putujeme za sluníčkem" nás jazýček bude provázet cestou necestou, která je zaměřená na správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání a spolupráci s rodinou.

Mravní výchova a předčtenářská gramotnost

 • Projekt  ,,Dědečku, vyprávěj"  skrze knihu od Ladislava Špačka se děti seznamují s pravidly slušného chování.

Projektové dny:

 • „Domečky pro ježky“
 • „Halloween“
 • ,,Lampionový průvod"
 • „Tři králové“
 • ,,Rej masek"
 • „Cesta za velikonočním zajíčkem“ 
 • ,,Cvičí celá školka“
 • ,,Světový den vody"
 • „Pálení čarodějnic“
 • ,,Barevný týden"

Divadla:

 • Docela velké divadlo – „Za brankou je drak“
 • Docela velké divadlo – „O Mikulášovi“
 • Docela velké divadlo – ,,Uplakánek"
 • Divadlo Rozmanitostí 
 • Sférické kino

Akce: 

 • Spolupráce s rodiči „Sběr kaštanů a žaludů“
 • „Rodiče vítáni“
 • Spolupráce s rodiči ,,Krmíme ptáčky"
 • Spolupráce s rodiči „Ježíškova schránka“
 • Spolupráce s rodiči ,,Tvoření s maminkou"
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční focení dětí v MŠ
 • Návštěva adventních trhů
 • Rozsvěcení stromečku a zpívání na schodech
 • Mini ZOO v SVČ
 • Návštěva předškoláků v ZŠ
 • Individuální třídní schůzky
 • Vyšetření zraku
 • Návštěva městské knihovny
 • Velikonoční dílna s rodiči
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Návštěva planetária
 • Spolupráce s městskou policií - preventivní programy
 • Setkání s povoláním 
 • Zdobení břízek na náměstí
 • Den otevřených dveří
 • Jarní fotografování na zahradě MŠ
 • Oslava „Dne dětí“
 • Rozloučení s předškoláky - zamykání školky
 • Minitechnohraní
 • Výlety do okolí a za sněhem
 • Celodenní výlety
 • Pohybové aktivity - Fotbal
 • Bruslení

Spolupráce s rodiči je vždy korigována dle aktuálních epidemiologických opatření MZČR, KHS.


Galerie


Dračí lodě na jezeře Matylda

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Výlet - Indiánská vesnička

Celodenní výlet s bohatým zábavným programem v Indiánské vesničce si užily děti ze Soviček a Ježečků.

Více informací

Den dětí - Pirátská výprava

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací